Embassy of Algeria in Bulgaria


  • 16 Slavyanska Str. Sofia Bulgaria
  • ambalgst@infotel.bg ,
  • +359-980-2250 , +359-981-0296 ,
  • +359-981-0328 ,

Map


Adress of embassy of Algeria in Bulgaria, Phone number of embassy of Algeria in Bulgaria