Embassy of Aruba in Burundi


  • Boulevard de l'Umuganda PO Box 6613, Kacyiru-Kigali Kigali Rwanda
  • kig@minbuza.nl ,
  • +250-510603 , +250-510604 , +250-584348 ,
  • +250-584503 ,

Map


Consulates of Aruba in Burundi


Consulate :

  • C/O N.A.H.V. Burundi, 38/42 Boulevard de l'Uprona PO Box 152, Bujumbura Bujumbura Burundi
  • +257-2-24373 ,
  • +257-2-22615 ,

Map

Adress of embassy of Aruba in Burundi, Phone number of embassy of Aruba in Burundi