Embassy of Belarus in Ukraine


  • Kotsyubynskyy St., 3 Kiev Ukraine
  • ukraine@mfa.gov.by ,
  • +380-44-537-5200 , +380-44-537-5221 ,
  • +380-44-537-5213 ,

Map


Consulates of Belarus in Ukraine


Consulate :

  • Illich Avenue, 17A Donetsk Ukraine
  • +380-62-345-6200 ,
  • +380-62-345-6200 ,

Map

Adress of embassy of Belarus in Ukraine, Phone number of embassy of Belarus in Ukraine