Embassy of Egypt in Germany


 • Stauffenberg Str. 6-7 10785 Berlin Germany
 • embassy@egyptian-embassy.de ,
 • +30-477-5470 ,
 • +30-477-1049 ,

Map


Consulates of Egypt in Germany


Consulate :

 • Eysseneckstr. 34 60322 Frankfurt Germany
 • eg.con_frankfurt@mfa.gov.eg ,
 • +49-699-5513410 , +49-699-5513417 , +49-699-5513430 , +49-699-5513424 ,
 • +49-695-972131 ,

Map


Consulate :

 • Mittelweg 183 20148 Hamburg Germany
 • gen-kons-et-hh@gmx.de ,
 • +40-413-3260 ,

Map

Adress of embassy of Egypt in Germany, Phone number of embassy of Egypt in Germany