Adress of embassy of French Polynesia in Sri Lanka, Phone number of embassy of French Polynesia in Sri Lanka