Embassy of Germany in Nepal


  • Gyaneshwar PO Box 226 Gyaneshwar Kathmandu Nepal
  • info@kathmandu.diplo.de ,
  • +00977-1-441-2786 , +00977-1-441-6527 , +00977-1-441-6832 , +00977-1-441-6655 ,
  • +00977-1-441-6899 ,

Map


Adress of embassy of Germany in Nepal, Phone number of embassy of Germany in Nepal