Embassy of Germany in Uzbekistan


  • 15 Sharaf Rashidov Street Tashkent Uzbekistan
  • info@taschkent.diplo.de ,
  • +998-71-120-8440 ,
  • +998-71-120-6693 , +998-71-120-8450 , +998-71-120-8485 ,

Map


Adress of embassy of Germany in Uzbekistan, Phone number of embassy of Germany in Uzbekistan