Embassy of Indonesia in Uzbekistan


  • Yahyo Gulamov 73 P.O.Box 210 Taskhent 700000 Taskhent Uzbekistan
  • unitkom@kbri-tashkent.go.id ,
  • +998-71-132-0236 , +998-71-132-0238 , +998-71-132-1276 ,
  • +998-71-120-6540 , +998-71-133-0513 ,

Map


Adress of embassy of Indonesia in Uzbekistan, Phone number of embassy of Indonesia in Uzbekistan