Embassy of Japan in Bahrain


  • 55 Salmaniya Avenue PO Box 23720, Manama 327 Manama Town Bahrain
  • jpembbh@batelco.com.bh ,
  • +973-1771-6565 ,
  • +973-1771-5059 ,

Map


Adress of embassy of Japan in Bahrain, Phone number of embassy of Japan in Bahrain