Embassy of Kosovo in Turkey


  • HIRFANLI SOKAK 14/02 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara Turkey
  • embassy.turkey@rks-gov.net ,
  • +9-0312-4467053 ,
  • +9-0312-4467055 ,

Map


Adress of embassy of Kosovo in Turkey, Phone number of embassy of Kosovo in Turkey