Embassy of Kyrgyzstan in People's Republic of China


  • 2-7-1 Ta Yuan Diplomatic Office Building No. 14, Liangmahe Nan Lu Beijing 100600 China
  • tianshan@kyrgyzstan.link263.com ,
  • +86-10-65326459 ,

Map


Adress of embassy of Kyrgyzstan in People's Republic of China, Phone number of embassy of Kyrgyzstan in People's Republic of China