Embassy of Latvia in Japan


 • 37-11 Kamiyama-cho, Shibuya-ku 150-0047 Tokyo Japan
 • embassy.japan@mfa.gov.lv ,
 • +81-3-3467-6888 ,
 • +81-3-3467-6897 ,

Map


Consulates of Latvia in Japan


Consulate :

 • 13-60-19, 7-jodori, Asahikawa-shi 070-0037 Hokkaido Japan
 • inoshita@eolas.co.jp ,
 • +81-0-166-255800 ,
 • +81-0-166-236100 ,

Map


Consulate :

 • 1-8-50, Yorimiya, Naha-shi 902-0064 Okinawa Japan
 • latvia@iccnaha.ac.jp ,
 • +81-0-98-832-5023 ,
 • +81-0-98-831-8874 ,

Map


Consulate :

 • 3-3-5 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi 530-8241 Osaka Japan
 • o-latvia@daiwahouse.jp ,
 • +81-06-6342-1396 ,
 • +81-06-6342-1396 ,

Map

Adress of embassy of Latvia in Japan, Phone number of embassy of Latvia in Japan