Embassy of Mali in Latvia


  • ul. Novokuznetskaya 11
  • amaliru@mail.ru ,
  • +7-95-9510655 , +7-95-9512784 ,
  • +7-95-2302889 ,

Map


Adress of embassy of Mali in Latvia, Phone number of embassy of Mali in Latvia