Embassy of Mali in Poland


  • Novokouznetskaya 11
  • amalirus@orc.ru ,
  • +7-95-9510655 , +7-95-9512784 ,
  • +7-95-2302889 ,

Map


Adress of embassy of Mali in Poland, Phone number of embassy of Mali in Poland