Embassy of Netherlands in Poland


 • Ul. Kawalerii 10 00468 Warsaw Poland
 • +48-22-5591200 ,
 • +48-22-8402638 ,

Map


Consulates of Netherlands in Poland


Consulate :

 • ul. Chmielna 101/102 80 -748 Gdansk Poland
 • nlconsulate.gdansk@ima.pl ,
 • +48-58-3469878 ,
 • +48-58-3469878 ,

Map


Consulate :

 • Barka Alrina, Bulwar Kurlandzki v.a.v. Podgórska 16 31-060 Kraków Do korespondencji: Skrytka pocztowa 663 30-960 Kraków Poland
 • nl.consul.krakow@gmail.com ,
 • +48-78-1483022 ,

Map


Consulate :

 • ul. Kołłątaja 21 50-006 Wroclaw Poland
 • nl.consul.wroclaw@gmail.com ,
 • +48-71-7901902 ,
 • +48-71-7901902 ,

Map

Adress of embassy of Netherlands in Poland, Phone number of embassy of Netherlands in Poland