Embassy of Norway in Japan


 • 5-12-2 Minami-Azabu 106-0047 Minato-ku Tokyo Japan
 • emb.tokyo@mfa.no , consular.tokyo@mfa.no ,
 • +813-6408-8100 ,
 • +813-6408-8199 ,

Map


Consulates of Norway in Japan


Consulate :

 • c/o Fukuya, 2-6-10 Nakasu, Hakata-ku 810-8629 Fukuoka Japan
 • +819-2291-3578 ,
 • +819-2282-5117 ,

Map


Consulate :

 • c/o Yoshida & Co., Ltd., 5-1-18 Nagagosho 380-0935 Nagano City Japan
 • +812-6223-0011 ,
 • +812-6235-5507 ,

Map


Consulate :

 • c/o DNV Sannomiya Chuo Bldg., 9th Floor, 4-2-20 Goko-dori, Chuo-ku Hyogo 651-0087 Kobe Japan
 • consulate.general.kobe@dnv.com ,
 • +817-8291-1317 ,
 • +817-8291-1330 ,

Map


Consulate :

 • Prest 1.7Building, Kita 1Jo, Nishi 7 chome Hokkaido 060-0001 Sapporo Japan
 • +811-1231-1322 ,
 • +811-1231-1427 ,

Map

Adress of embassy of Norway in Japan, Phone number of embassy of Norway in Japan