Embassy of Slovenia in Moldova


  • B. Khmelnickogo str. 48 01030 Kyiv Ukraine
  • vki@gov.si ,
  • +380-44-585-2330 ,
  • +380-44-585-2343 ,

Map


Consulates of Slovenia in Moldova


Consulate :

  • 23/13 Petru Movila Mitropolit st. MD-2004 Chisinau Moldova
  • +373-22-23-5290 ,

Map

Adress of embassy of Slovenia in Moldova, Phone number of embassy of Slovenia in Moldova