Embassy of Sri Lanka in Turkey


  • KirlangicSokak, No. 41, G.O.P. Ankara Turkey
  • slembturkey@mea.gov.lk ,
  • +90-312-427-1021 , +90-312-427-1023 ,
  • +90-312-427-1026 ,

Map


Adress of embassy of Sri Lanka in Turkey, Phone number of embassy of Sri Lanka in Turkey