Embassy of Sweden in Maldives


  • 4-5 Nyaya Marg Chanakyapuri 110 021 New Delhi India
  • ambassaden.new-delhi@foreign.ministry.se , ambassaden.new-delhi-visum@foreign.ministry.se ,
  • +9111-4419-7100 ,
  • +9111-4419-7101 ,

Map


Adress of embassy of Sweden in Maldives, Phone number of embassy of Sweden in Maldives