Embassy of Syria in Egypt


  • 18, Abdel Rehim Sabry Street Dokki Cairo Egypt
  • syr_embassy@yahoo.com ,
  • +20-2-3335-8805 , +20-2-3335-8806 ,
  • +20-2-3335-8232 ,

Map


Adress of embassy of Syria in Egypt, Phone number of embassy of Syria in Egypt