Embassy of Tanzania in Laos


  • No.53 Dong Liu San Li Tun Beijing China
  • tzbeijing@iuol.cn.net , tzbeijing@info.ioul.cn.net ,
  • +86-10-65322344 , +86-10-65321719 , +86-10-65325572 ,
  • +86-10-5321695 , +86-10-65322394 ,

Map


Adress of embassy of Tanzania in Laos, Phone number of embassy of Tanzania in Laos