Embassy of Turkey in Israel


  • Rehov Ben Yehuda 1 Tel Aviv Israel
  • +972-3 , 517-1731 , +972-3 , 517-6157 ,
  • +972-3 , 517-6303 ,

Map


Consulates of Turkey in Israel


Consulate :

  • Rehov Nashashibi 20 Cheikh Jarrah Jerusalem Israel
  • +972-2 , 532-1087 , +972-2 , 532-3310 ,
  • +972-2 , 582-0214 ,

Map


Consulate :

  • PO Box 19031 Jerusalem 91190 Israel
  • turkudus@netvision.net.il ,
  • +972-2 , 532-1087 , +972-2 , 532-2396 , +972-2 , 532-3310 ,
  • +972-2 , 582-0214 ,

Map

Adress of embassy of Turkey in Israel, Phone number of embassy of Turkey in Israel