Embassy of Turkey in Nepal


  • 50-N, Nyaya Marg Chanakyapuri New Delhi- 110021 INDIA
  • embassy.newdelhi@mfa.gov.tr ,
  • + , (00 , 91 , 11) , 2688 , 9053 , + , (00 , 91 , 11) , 2688 , 9054 , + , (00 , 91 , 11) , 2410 , 1973 , + , (00 , 91 , 11) , 2410 , 1975 , + , (00 , 91 , 11) , 2410 , 1921 ,
  • + , (00 , 91 , 11) , 2410 , 1974 , (yeni) , + , (00 , 91 , 11) , 2688 , 1409 , (Konsolosluk , şb) ,

Map


Adress of embassy of Turkey in Nepal, Phone number of embassy of Turkey in Nepal