Embassy of Yemen in Turkey


  • Fethiye Sok. No:2, Buyukeeligi, 06700 Ankara Turkey
  • yemenemb@superonline.com ,
  • (90-312) , 446 , 2637 , (90-312) , 446 , 3178 ,
  • (90-312) , 446 , 1778 ,

Map


Adress of embassy of Yemen in Turkey, Phone number of embassy of Yemen in Turkey